De ene kwijting is de andere niet

06-11-2018

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018/73 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘De ene kwijting is de andere niet’.

Kwijting verlenen doen juristen regelmatig. Maar wat houdt ‘kwijting’ in juridische zin eigenlijk in? En wat zijn precies de rechtsgevolgen van verleende ‘kwijting’? En in het kader van die laatste vraag: wat geldt indien blijkt dat ik mij bij het verlenen van kwijting heb vergist en dat de schuld ten aanzien waarvan ik kwijting heb verleend, toch nog niet helemaal gedelgd was? Deze laatste vraag staat centraal in het in dit artikel door Marcel besproken arrest.

Klik hier voor het artikel.

Specialist(en)