Commerciële contracten in de praktijk. Handleiding opstellen en beoordelen van commerciële contracten

13-05-2013

Dit boek is een praktische handleiding voor iedereen, met of zonder juridische achtergrond, die te maken heeft met het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. Het boek bevat een overzicht van de meest voorkomende contractsbepalingen en legt de werking ervan uit aan de hand van praktische voorbeelden. Daarbij wordt telkens aan de clausules aandacht besteed zowel vanuit het perspectief van de leverancier als vanuit het perspectief van de afnemer. Verder komt uitvoering de onderhandelingsfase aan bod, waarin de vraag centraal staat in hoeverre contractsonderhandelingen op enig moment nog wel mogen worden afgebroken, bevat het boek een hoofdstuk over de werking van algemene voorwaarden en ontbreekt natuurlijk een hoofdstuk met ‘tips & tricks’ niet.

Juridisch taalgebruik blijft beperkt tot het absoluut noodzakelijke, zodat de lezer niet hoeft te beschikken over een juridische achtergrond. In het boek wordt op een toegankelijke wijze gewezen op voor de praktijk herkenbare problemen en risico’s en worden handvatten geboden om daar op een praktische manier mee om te kunnen gaan.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn:
–       Welke contractsbepalingen moet ik tenminste in mijn contract opnemen?
–       Hoe kan ik mijn aansprakelijkheid beperken?
–       Hoe worden mijn algemene voorwaarden onderdeel van het contract?
–       Wanneer kan ik de algemene voorwaarden van mijn contractspartner vernietigen?
–       Wanneer mag mijn contractspartner de onderhandelingen met mij niet meer afbreken?
–       Wat geldt wanneer beide contractpartijen verwijzen naar eigen algemene voorwaarden?
–       Wat kan ik doen als mijn contractpartner wanprestatie pleegt?

Het boek besluit met een bijlage met handige voorbeeldclausules. Daarmee vormt dit boek een onmisbare handleiding voor iedereen die meer wil weten over het opstellen en beoordelen van commerciële contracten.

Het boek is hoofdzakelijk bestemd voor:
–       Algemeen en financieel directeuren in het bedrijfsleven en bij de overheid;
–       Managers van inkoop- en verkoopafdelingen;
–       Bedrijfsjuristen;
–       HBO-instellingen.

Citeerwijze: M.R. Ruygvoorn, Contracten in de praktijk. Handleiding opstellen en beoordelen van commerciële contracten, Deventer: Kluwer 2013.

Specialist(en)