Bestaat de 'tweede fase' uit Plas / Valburg nog?

06-06-2011

In het tijdschrift Contracteren van juni 2011, nr. 2 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel 'Bestaat de 'tweede fase' uit Plas / Valburg nog?'

Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO / CBB. Uit de traditionele interpretatie van de zogenoemde driefasenleer, zoals die zich in de literatuur heeft ontwikkeld naar aanleiding van het arrest Plas / Valburg, volgde dat er zich tijdens de onderhandelingen een stadium kan voordoen waarin het partijen weliswaar nog vrijstaat om de onderhandelingen eenzijdig af te breken, maar alleen wanneer – kort gezegd – de kosten die de onderhandelingspartner heeft gemaakt, worden vergoed. Hoewel de Hoge Raad sedert het arrest Plas/Valburg nimmer meer aan dit ‘stadium’ heeft gerefereerd, lijkt deze ‘tweede fase’ zich in de lagere jurisprudentie inmiddels een vaste plaats te hebben verworven en komt er langzaam maar zeker meer duidelijkheid over belangrijke vragen als: wat is de juridische grondslag voor een vordering die op deze ‘tweede fase’ is gebaseerd? Wanneer treedt die ‘tweede fase’ in? En welke schade kan worden gevorderd? Deze en aanverwante problematiek staat centraal in dit artikel.

Download in pdf

Specialist(en)