Belang Haviltexmaatstaf wederom bevestigd

07-01-2016

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 2 schreef Ilse Bakker het artikel “Belang Haviltexmaatstaf wederom bevestigd”.

In dit artikel wordt een recente uitspraak van de Hoge Raad (13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3303) besproken, waarin het belang van de Haviltexmaatstaf wederom bevestigd wordt. De Haviltexmaatstaf is ook van toepassing indien partijen een op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoeling en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is.

Download in pdf

Specialist(en)