Ars Aequi Cahiers Privaatrecht 'voorwaardelijke verbintenissen'

09-10-2017

Marcel Ruygvoorn schreef recent de eerste druk van het Ars Aequi Cahiers Privaatrecht over voorwaardelijke verbintenissen. Het gebruik van voorwaardelijke verbintenissen is voor de rechtspraktijk van groot belang. Door middel van het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen kunnen contractspartijen vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval een bepaalde situatie zich al dan niet zal gaan voordoen. Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van evenwichtigere contractuele relaties. Daarnaast worden voorbehouden vaak gebruikt in onderhandelingssituaties (bijvoorbeeld: het sluiten van een overeenkomst onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad van commissarissen).

Deze thema’s staan centraal in dit cahier, waarbij ook een aantal verwante rechtsfiguren en leerstukken de revue passeren. Daarmee vormt het cahier zowel een goede inleiding in deze materie voor de rechtenstudent als een praktische ondersteuning voor de praktijkjurist.

Het Ars Aequi Cahiers kunt u via deze link bestellen.

Specialist(en)