Annotatie: Vordering tot decertificering en belangenafweging door bestuur

17-03-2022

In Jurisprudentie Onderneming & Recht 2022, aflevering 3 (JOR 2022/57) schreef Martijn van Steensel een annotatie over het hoger beroep dat is ingesteld tegen het verstekvonnis van de Rechtbank Noord-Holland van 27 mei 2020.

In het vonnis heeft de rechter zich gebogen over de rechtsvraag of – indien een certificaathouder op grond van de administratievoorwaarden decertificering kan verlangen – een dergelijk verlangen leidt tot een verplichting voor het bestuur om tot decertificering over te gaan. De door de enig certificaathouder ingestelde vordering tot decertificering werd ook in hoger beroep afgewezen. De redactie van de administratievoorwaarden van de StAK – die rechthebbende is van de gecertificeerde aandelen – is daarbij doorslaggevend. 

Download in pdf

Specialist(en)