Annotatie kruimelvergunning: onbekend maakt onbemind, de bevoegdheid van de gemeenteraad om gebruik van kruimelvergunningen aan banden te leggen

02-05-2018

In het tijdschrift Jurisprudentie Gemeenten (JG), aflevering 4, jaargang 2018, schreef Merel een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1472). Op grond van artikel 3.6a van de Wro kan de gemeenteraad in een bestemmingsplan opnemen dat voor een bepaalde termijn geen kruimelvergunning kan worden verleend door het college van B&W. Het is onbekend of ooit van dit artikel gebruik is gemaakt. Uit de uitspraak van 2 mei 2018 lijkt in ieder geval te volgen dat de Afdeling ook het bestaan van het artikel is vergeten.

Download als pdf

Specialist(en)