Annotatie kruimelvergunning: motivering

14-02-2018

In het tijdschrift Jurisprudentie Gemeenten (JG), aflevering 2, jaargang 2018, schreef Merel een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:514). De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor een bepaald gebruik van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk. Bij de motivering om een vergunning niet te verlenen kan het college van B&W het volume van het bouwplan betrekken.

Download als pdf

Specialist(en)