Annotatie kruimelvergunning: kwalificeert de functiewijziging van kantoor naar leisurecentrum als een stedelijk ontwikkelingsproject?

25-09-2018

In het Tijdschrift voor Bouwrecht, nummer 9, september 2018, schreef Merel een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2414). De uitspraak had betrekking op een kruimelvergunning voor de transformatie van een bestaand bedrijfspand in een leisurecentrum in Ede. Centrale vraag in de uitspraak is of artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor in de weg staat aan verlening van de kruimelvergunning omdat sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D 11.2, kolom 1, van de bijlage bij het Besluit mer.

De afdeling wijkt met de uitspraak van 18 juli 2018 niet af van de eerder uitgezette lijn: de functiewijziging van bedrijfspand naar leisurecentrum kwalificeert niet als stedelijk ontwikkelingsproject.

Download als pdf

Specialist(en)