Annotatie kruimelvergunning: de termijn van 10 jaar voor een tijdelijke kruimel start met de verlening van de vergunning!

16-08-2016

In het tijdschrift Jurisprudentie Gemeenten (JG), aflevering 8, jaargang 2017, schreef Merel een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2212). In de uitspraak staat de “restcategorie” van de kruimellijst centraal (artikel 4, aanhef en elfde lid, van bijlage II van het Bor). Deze kruimel kan worden gebruikt om “ander gebruik van gronden en bouwwerken voor een termijn van maximaal 10 jaar” toe te staan. De uitspraak van 16 augustus 2017 maakt duidelijk dat de termijn van tien jaar begint te lopen met de verlening van de (eerste) vergunning en niet met de (eventuele) start van het (illegale) gebruik. Dit is goed omdat hiermee de maximale termijn voor een tijdelijke vergunning wordt bepaald door een bewuste beslissing van het bevoegd gezag.

Download als pdf

Specialist(en)