Annotatie kruimelvergunning: de lat ligt hoog bij de motivering van een kruimel

18-07-2018

In het tijdschrift Jurisprudentie Gemeenten (JG), aflevering 5, jaargang 2018, schreef Merel een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2443). In deze uitspraak stelt de Afdeling voor de twee keer hogere eisen aan de motivering van een kruimelvergunning in relatie tot geluidsaspecten. Voor zowel de vraag of een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd als de vraag of de uitvoerbaarheid van het project voldoende is gegarandeerd, is van belang of de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit kunnen worden gehaald. Bij de vraag of sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat kan bovendien niet worden volstaan met een toets aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, maar moeten ook bronnen, waarop die grenswaarden geen betrekking hebben, bij het onderzoek worden betrokken.

Download als pdf

Specialist(en)