Annotatie kruimelvergunning: combinatie kruimels en toename aantal woningen

04-10-2017

In het tijdschrift Jurisprudentie Gemeenten (JG), aflevering 10, jaargang 2017, schreef Merel een annotatie bij de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) en 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2639). Beide uitspraken zagen op een omgevingsvergunning waarin een combinatie van onderdelen van de kruimellijst werd gebruikt. Meer in het bijzonder: de kruimels 1 (bijbehorend bouwwerk) en 9 (wijzigen bestaand gebruik) werden in één vergunning toegepast. Daarnaast nam in beide uitspraken het aantal woningen toe. Dit is interessant vanwege het verbod van artikel 5 lid 1 van bijlage II van het Bor.

Download als pdf

Specialist(en)