Annotatie: de termijn voor het geven van een reactieve aanwijzing; 41 dagen en geen dag langer

10-12-2014

In het tijdschrift Jurisprudentie Gemeenten (JG), aflevering 1, jaargang 2015, schreef Merel een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4502). De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat artikel 6.8 lid 6 van de Wro zo moet worden uitgelegd dat een reactieve aanwijzing tijdig is gegeven wanneer het besluit tot het geven van een reactieve aanwijzing binnen een termijn van 41 dagen na vaststelling van het bestemmingsplan is genomen en tevens aan de gemeenteraad per post is verzonden.

Download als pdf

Specialist(en)