Annotatie: 'commissie van aanbestedingsexperts te assertief?'

30-01-2020

In Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), 30 januari 2020, afl. 1, schreef Walter Engelhart een annotatie bij Advies 498 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. In dat Advies ging het om een aanbestedingsprocedure die door de Aanbestedende Dienst was ingetrokken, waarna een inschrijver die niet voor gunning van de opdracht in aanmerking kwam, de intrekking aanvocht. Walter concludeert dat de Commissie van Aanbestedingsexperts allerlei juridische vraagstukken langsloopt en daarbij tot opvallende uitspraken (lees: adviezen) komt, terwijl de Commissie wat hem betreft ook direct had kunnen concluderen dat de Aanbestedende Dienst de aanbesteding terecht (rechtmatig) had ingetrokken.

Download als pdf

Specialist(en)