Afbreken van onderhandelingen: een stappenplan

26-05-2006

In het Nederlands Juristenblad (NJB) 2006, nr. 21, schreef Marcel Ruygvoorn het artikel 'Afbreken van onderhandelingen: een stappenplan'. 

Wie als advocaat van doen heeft met (een dreigende) juridische procedure wegens het vermeend ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen, ziet zich geconfronteerd met een complex leerstuk waarbij de kernvraag uiteindelijk is of in voldoende mate rekening is gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de onderhandelingspartner. Om deze vraag te kunnen beantwoorden beoogt dit artikel een stappenplan te geven waarbij elke stap kort wordt toegelicht onder verwijzing naar enige relevante jurisprudentie.

Download in pdf

Specialist(en)