20 jaar na het Taxibus-arrest: een nieuw toetsingskader voor shockschade

02-11-2022

In PPS Bulletin 2022-3, schreef Petra klein Gunnewiek samen met Nikki Nuijten het artikel '20 jaar na het Taxibus-arrest: een nieuw toetsingskader voor shockschade'. 

Exact 20 jaar na het Taxibus-arrest heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 28 juni 2022 gezichtspunten geïntroduceerd waaraan een shockschadevordering getoetst moet gaan worden.

Petra en Nikki schetsen de geformuleerde criteria en beschrijven wat er precies is gewijzigd. Zij concluderen dat er meer beoordelingsvrijheid voor de rechter is, maar ook dat afwachten is hoe de feitenrechtspraak zich verder zal ontwikkelen, omdat van een duidelijk afgebakend criterium geen sprake (meer) is.

Het artikel is online te lezen via PPS-Bulletin 2022-3 (Online) of in pdf te downloaden via onderstaande button.

Download als pdf

 

 

Specialist(en)