Wat is de rol van de bedrijfsjurist bij ESG?

30-07-2021

In de Jurist van 29 juli 2021 verscheen de column 'Wat is de rol van de bedrijfsjurist bij ESG?' van onze directeur, Johan Koggink.

In deze column gaat Johan nader in op ESG (Environment, Social, Government), waar hij tijdens het laatste congres van General Counsel Netherlands (GCN) in twee roundtables met general counsel over van gedachten heeft gewisseld. ESG is een actueel onderwerp, ingegeven door een ontwikkeling waarin van bedrijven wordt verwacht dat zij op een transparante wijze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en wordt onder general counsel als prioriteit gevoeld.

Een belangrijke reden van de betrokkenheid van general counsel bij ESG is het gegeven dat regelgeving onderdeel uitmaakt van ESG en dat de general counsel bij uitstek degene is die bij riskmanagement betrokken is. Denk in ESG-verband bijvoorbeeld aan witwaspraktijken, maar ook aan ESG due diligence strategieën. Tel hier de affiniteit van de general counsel met sociale en ethische vraagstukken (lees hierover meer in de eerder verschenen column van Johan 'Juridisch correct. Maar deugt het ook?') bij op en het is niet verbazingwekkend dat de general counsel in de frontlinie bij ESG staat.

Ook kwam tijdens de roundtables de vraag naar voren hoe ver de verantwoordelijkheid van de general counsel bij ESG nu strekt en werd geconcludeerd dat ESG een multidisciplinaire aanpak vereist.

De rol van de bedrijfsjurist binnen ESG werd door meerdere deelnemers bij de bovenvermelde roundtables als aanjager omschreven. Alleen al vanuit het gegeven dat wet- en regelgeving binnen ESG toeneemt, zal de rol van de bedrijfsjurist alleen maar belangrijker worden. Dit legitimeert ook de rol van de general counsel als aanjager binnen ESG. Maar bovenal past de rol van aanjager in de positie van strategisch business partner die de bedrijfsjurist meer en meer vervult en wil vervullen!

Lees hier de column van Johan

Specialist(en)