Van Benthem & Keulen versterkt de praktijkgroep Omgevingsrecht met de komst van Mathilde van Velzen-de Boer

09-04-2019

Per maart 2019 is Mathilde van Velzen-de Boer in dienst getreden als advocaat Omgevingsrecht.

Mathilde is sinds 2015 actief in de advocatuur en heeft zich vanaf het begin toegelegd op het omgevingsrecht. Zij procedeert en adviseert over diverse omgevingsrechtelijke onderwerpen zoals het natuurbeschermingsrecht, ruimtelijke ordening, vergunning- en handhavingskwesties en milieukwaliteitseisen als geur en geluid. Hierbij treedt Mathilde op voor overheden, het bedrijfsleven en particulieren.

Mathilde studeerde rechten in Utrecht. Voor haar komst naar Van Benthem & Keulen werkte Mathilde vier jaar bij het team Ruimte & Milieu van Pels Rijcken in Den Haag.

Specialist(en)