Interview Marcel Ruygvoorn en Johan Koggink in het GCN magazine 2022-2023

07-12-2022

Worden contracten steeds dikker en gecompliceerder? Zo ja, wat is daar de reden van?

Voor het GCN magazine 2022-2023 zijn onze advocaat en partner Marcel Ruygvoorn en kantoordirecteur Johan Koggink geïnterviewd.

Marcel is sinds 1 februari 2022 benoemd tot bijzonder Hoogleraar op de leerstoel “Nationaal en internationaal commercieel contracteren” bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. In het interview vertelt Marcel over het onderzoek dat momenteel loopt als onderdeel van zijn hoogleraarschap. Marcel onderzoekt onder meer of het juist is dat de laatste jaren commerciële contracten steeds omvangrijker en/of juridisch inhoudelijk complexer zijn geworden, wat dan de oorzaak daarvan is of de oorzaken daarvan zijn, of dit een wenselijke ontwikkeling is en hoe juridische afdelingen van bedrijven en overheidsinstellingen hiermee omgaan.

Op 7 maart 2023 zal Marcel tijdens zijn inaugurele rede zijn wetenschappelijk onderzoek presenteren in het kader van de leerstoel. Wilt u het interview van Marcel en Johan lezen? Klik dan op de volgende link. Het interview is te lezen op pagina 18-19.

Tot 15 januari 2023 kunt u ook nog meewerken aan het onderzoek! Bent u General Counsel of bedrijfsjurist? Via volgende link kunt u de enquête invullen. Het invullen van de enquête kost u 15 minuten tijd. De resultaten van het onderzoek worden na 7 maart 2023 gedeeld.

Specialist(en)