Corona en commerciële contracten: een schets van de (reikwijdte van de) juridisch relevante remedies

08-04-2020

Onze advocaat Kirsten Maes, die bovendien als buitenpromovenda verbonden is aan de Universiteit Utrecht, heeft samen met Joris den Hartog één van de eerste wetenschappelijk artikelen over Corona geschreven, genaamd: ‘Corona en commerciële contracten: een schets van de (reikwijdte van de) juridisch relevante remedies’.

In dit artikel bespreken Kirsten en Joris de drie belangrijkste, aan de coronacrisis te relateren leerstukken. Vervolgens worden de voornaamste discussiepunten met betrekking tot ‘overmacht’ en ‘onvoorziene omstandigheden’ weergegeven.

Het artikel is gepubliceerd in Bedrijfsjuridische berichten (Bb), 2020/24 en is via deze link te downloaden.

Specialist(en)