Belgische tak van The Body Shop failliet verklaard

29-02-2024

Op dinsdag 27 februari 2024 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van The Body Shop Belgium B.V.. Daarbij is Alice van der Schee, advocaat van Van Benthem & Keulen B.V., aangesteld als curator. 

Status faillissement

Op dit moment worden de gevolgen van de faillietverklaring voor de Belgische winkels van The Body Shop geïnventariseerd. Zodra meer bekend is over de gevolgen van het faillissement zal dat worden medegedeeld.

Vorderingen indienen

Als u een vordering heeft op The Body Shop Belgium B.V., nodigt de curator u hierbij uit om uw vordering in te dienen via ClaimsAgent. Op die website kunt u een account aanmaken, uw vordering indienen en ter onderbouwing daarvan bewijsstukken uploaden (denk daarbij aan facturen, algemene voorwaarden, correspondentie).

Download persbericht