Licht op Legal: Natuur en Stikstof: Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

19-04-2022

Dit is aflevering 58 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mathilde van Velzen-de Boer, advocaat Omgevings- en Bestuursrecht bij Van Benthem & Keulen, in op Natuur en Stikstof.

Dat stikstof in de praktijk voor problemen zorgt, heeft iedereen de afgelopen jaren wel gemerkt. In deze podcast bespreekt Mathilde de huidige (juridische) status van de stikstofaanpak in Nederland en legt zij uit wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd op het gebied van natuur en stikstofuitstoot. Zij besteedt aandacht aan de (on)mogelijkheden waar bouwprojecten en bedrijven zich mee geconfronteerd zien, en wijst daarbij op in de rechtspraak geformuleerde aandachtspunten om projecten doorgang te kunnen laten vinden. Ook bespreekt Mathilde kort de drie belangrijkste elementen uit het plan om stikstof versneld aan te pakken, dat de minister voor Natuur en Stikstof op 1 april 2022 presenteerde aan de Eerste en Tweede Kamer. Mathilde sluit de podcast af met een korte schets van wat er ten aanzien van natuur en stikstof wel en niet verandert onder de Omgevingswet, die per 2023 in werking treedt.

Heeft u vragen over stikstof, bijvoorbeeld in relatie tot uw project, of wilt u meer informatie over de Wet stikstof en natuurverbetering? Neem dan contact op met Mathilde van Velzen-de Boer.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)