Licht op Legal: Nadeelcompensatie: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?

18-05-2021

Dit is aflevering 36 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat onze voormalig collega, Frank Mulder, in op nadeelcompensatie. Als de omgevingswet in 2022 in werking treedt, heeft dit impact op nadeelcompensatie. In deze podcast bespreekt Frank wat er verandert met betrekking tot nadeelcompensatie en planschade en wat dit betekent voor de overheid, projectontwikkelaars en benadeelden. Frank gaat onder andere in op de specifieke regeling die zal gaan gelden voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet en bespreekt de wijziging van het peilmoment van de schade en het daarmee samenhangende probleem van schaduwschade. Ook gaat hij in op het normaal maatschappelijk risico. Frank geeft tenslotte concrete tips aan overheidsjuristen en projectontwikkelaars over hoe zij zich op de veranderingen kunnen voorbereiden en waar zij rekening mee moeten houden.

Frank Mulder is niet meer werkzaam bij Van Benthem & Keulen. Wilt u meer informatie over nadeelcompensatie? Neem dan contact op met Monique Rus of lees onze blogreeks voor andere aan de Omgevingswet gerelateerde onderwerpen. 

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)