Dit is de impact van de Wet toetreding zorgaanbieders op bestaande zorginstellingen

07-09-2021

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) treedt op 1 januari 2022 in werking. De naam van de wet wekt de indruk dat deze alleen gevolgen heeft voor vanaf 1 januari 'toetredende' en dus nieuwe zorgaanbieders. Dat is echter niet het geval: de wet heeft ook impact op bestaande zorginstellingen. Dan gaat het niet alleen om instellingen die nu al (van rechtswege) beschikken over een toelating in de zin van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), maar ook op heel veel andere zorgaanbieders die op dit moment niet over een Wtzi-toelating beschikken (bv. onderaannemers van Wtzi-instellingen en medisch specialistische bedrijven (MSB's)).

Met deze infographic bieden we alle drie deze categorieën zorginstellingen een handzaam overzicht, waarmee u in één oogopslag kunt zien wat er per 1 januari 2022 (mogelijk) voor uw instelling verandert op de vier belangrijkste thema's van de Wtza (de meldplicht, de vergunningsplicht, de verplichting tot een interne toezichthouder en de verplichting tot een openbare jaarverantwoording).

Dit is een Legal Update van Bas van Schelven.

Download hier de infographic

Specialist(en)