Witte rook voor PSD2!

19-02-2019

Meer dan een jaar na de voorgeschreven implementatiedatum is vandaag dan eindelijk de Wet implementatie herziene richtlijn betaaldiensten in werking getreden. Gisteren is het koninklijk besluit van 8 februari 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat PSD2 op 19 februari 2019 in werking is getreden. 

Officieel had de implementatiewet op 13 januari 2018 al in werking moeten treden. Onder andere als gevolg van een langlopende discussie over de precieze verdeling van het toezicht tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van betaaldiensten, heeft de Nederlandse wetgever de richtlijn ruim een jaar te laat geïmplementeerd.

Afgelopen maanden konden buitenlandse betaaldienstverleners al beschikken over een PSD2-vergunning voor (onder andere) de nieuwe betaaldiensten: rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten. Het geduld van de Nederlandse betaaldienstverleners werd behoorlijk op de proef gesteld. De inwerkingtreding van PSD2 is goed nieuws voor de Nederlandse betaaldienstverleners: een (Europees) level playing field.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de implementatiewet heeft DNB vanmorgen kenbaar gemaakt dat het loket voor de aanvraag van een PSD2-vergunning formeel is geopend. Tot vandaag konden marktpartijen concept-vergunningaanvragen indienen bij DNB om na inwerkingtreding zo snel mogelijk over een vergunning te beschikken. DNB heeft aangegeven dat de behandeling van verschillende van die (concept-)vergunningaanvragen inmiddels in een vergevorderd stadium zijn.

Voor een uitgebreidere toelichting op (de wijzigingen onder) PSD2 verwijzen wij graag naar een eerdere publicatie. Wij zullen de eerste ervaringen met PSD2 op de voet volgen! 

Dit is een Legal Update van het team Banking & Finance.

Download als pdf

Specialist(en)