Wijziging Winkeltijdenwet per 1 januari 2022: Paddepoel passé

28-12-2021

Per 1 januari a.s. wijzigt de Winkeltijdenwet. Er wordt een bepaling toegevoegd die inhoudt dat een winkelier uitdrukkelijk moet instemmen met een wijziging van de openingstijden van zijn winkel. Hiermee wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier, zoals de verhuurder, een vereniging van eigenaren of een winkeliersvereniging, dus zonder instemming van de winkelier, besluit over zijn openingstijden.

Bepaling over openingstijden in winkelhuurovereenkomsten

In veel winkelhuurovereenkomsten is een bepaling opgenomen over de openingstijden van de winkel in het gehuurde. Zo is in de ROZ Algemene Bepalingen (2012) geregeld dat de huurder zijn winkel moet openen tijdens de voor zo'n winkel gebruikelijke openingstijden of, als het gehuurde in een winkelcentrum of aan een winkelstraat ligt, tijdens de door verhuurder vast te stellen openingstijden. Voordat de verhuurder van een winkelcentrum de openingstijden (opnieuw) vaststelt moet hij wel eerst overleggen met de huurder of, als die er is, de winkeliersvereniging, maar instemming van de huurder of winkeliersvereniging is geen vereiste. Als de huurder zijn winkel sluit tijdens de geldende openingstijden, riskeert hij een boete.

Koopavonden en -zondagen

In de praktijk leidt dat met name tot discussie over koopavonden en -zondagen. Voor sommige (veelal kleinere) ondernemers is het niet rendabel om op koopavonden en -zondagen geopend zijn. Of de winkelier bezet in zijn eentje de winkel en wil zo nu en dan ook eens een dag vrij zijn. Maar de eigenaar van het winkelcentrum en andere winkeliers zijn er niet blij mee als zij open zijn en bij de buren het licht al uit is.  

Dat leidde in winkelcentrum De Paddepoel in Groningen een paar jaar geleden tot een verhitte discussie tussen een fietsenwinkel en de eigenaren van het winkelcentrum. De twee eigenaren van de fietsenwinkel wilden graag één dag in de week vrij zijn en deden daarom niet mee aan de koopzondag. De fietsenwinkel werd in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van een flinke boete en dat nieuws haalde de media. Het nieuws bereikte ook politiek Den Haag, wat heeft geleid tot een motie en het wetsvoorstel. En zo kan een situatie als in De Paddepoel niet meer gebeuren. Overigens berichtten de media destijds dat de fietsenwinkel in De Paddepoel uiteindelijk ook geen boete heeft hoeven betalen.

Goed nieuws voor de winkelier, minder goed nieuws voor de verhuurder, vereniging van eigenaren of winkeliersvereniging.

Dit is een Legal Update van Michiel Fechner.

Download als pdf

Specialist(en)