Wetsvoorstel "Spoedwet aanpak stikstof" en advies Raad van State openbaar

28-11-2019

Dat stikstof een groot probleem oplevert voor de natuur en allerhande bedrijven en projecten, zal niemand zijn ontgaan. De Rijksoverheid werkt dan ook aan een aanpak om de stikstofproblematiek op te lossen, zodat de natuurkwaliteit verbetert en nieuwe initiatieven weer mogelijk worden gemaakt. Op 26 november 2019 is het wetsvoorstel "Spoedwet aanpak stikstof" ingediend bij de Tweede Kamer. Hierover heeft de Afdeling advisering van de Raad van State geadviseerd. Dit advies is 26 november jl. openbaar geworden.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel biedt een aantal maatregelen om een gecoördineerde en versnelde aanpak van de stikstofproblematiek mogelijk te maken. Het doel is de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen, natuur te herstellen en de toestemmingsverlening voor activiteiten, zoals woningbouw, weer vlot te trekken.

Het gaat om maatregelen die erop zijn gericht om de uitstoot van stikstof te verminderen, zoals de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en het toevoegen van enzymen aan veevoer. Maar het maakt ook het versneld treffen van beheersmaatregelen voor Natura 2000-gebieden mogelijk. Daarnaast gaat het om maatregelen die erop gericht zijn om activiteiten gemakkelijker mogelijk te maken, waaronder drempelwaarden en een stikstofregistratiesysteem.

Advies Afdeling wetsvoorstel

Volgens de Afdeling is het voorstel begrijpelijk tegen de achtergrond van de stikstofproblematiek maar geeft het wetsvoorstel geen inzicht in de werking en de verwachte effecten van de verschillende maatregelen. Zij vindt niet duidelijk hoe een stikstofregistratiesysteem in de praktijk zou moeten functioneren. Het zou hooguit tijdelijk acute problemen voor de bouw kunnen oplossen maar is niet houdbaar op de lange termijn. De Afdeling adviseert daarom om de voorgestelde regeling tijdelijk te laten zijn. Over het invoeren van drempelwaarden heeft de Afdeling apart geadviseerd. Het invoeren van een drempelwaarde waaronder stikstofveroorzakende projecten worden vrijgesteld van een vergunningplicht, is niet eenvoudig en vereist een stevige ecologische onderbouwing. Lees hier onze Legal Update over het invoeren van een drempelwaarde.

Vervolg

Aan de hand van het advies van de Afdeling heeft de minister het wetsvoorstel en de toelichting daarop verder aangevuld. Het wetsvoorstel wordt nu verder behandeld in de Tweede Kamer.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)