Wetsvoorstel natuurcompensatiebank ingediend

21-04-2022

Op 13 april 2022 is het Wetsvoorstel Natuurcompensatiebank ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat er een natuurcompensatiebank komt, in de vorm van een register dat wordt beheerd door de Minister voor Natuur en Stikstof. In de bank worden natuurcompensatiemaatregelen uit 'voorraad' opgenomen. De maatregelen kunnen worden gebruikt om projecten met een groot maatschappelijk belang (zoals veiligheid van infrastructuur of de nationale veiligheid) toch door te laten gaan, ondanks de huidige stikstofcrisis.

Het moet dan gaan om projecten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Er zijn geen alternatieven voor het project in deze vorm en op deze locatie (A);
  • Er is een dwingende reden van groot openbaar belang om het project te realiseren (D);
  • Er moet sprake zijn van tijdige realisatie van natuurcompensatie waardoor de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft (C).

Deze criteria worden ook wel aangeduid als de adc-criteria.

Idee achter de natuurcompensatiebank is dat deze kan worden aangewend om te voldoen aan het c-criterium (compensatie), waardoor realisatie van het project kan worden versneld. Bovendien voorkomt deze bank een versnipperde aanpak en dat zorgt uiteindelijk voor een beter resultaat voor de natuur.

Vervolg

Om de natuurcompensatiebank te realiseren wordt een nieuw hoofdstuk 5a toegevoegd aan de Wet natuurbescherming. Ook de Omgevingswet wordt aangepast.

De wet moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer en treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip, bij koninklijk besluit. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)