Wetsvoorstel aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

28-11-2019

De Minister voor Rechtsbescherming heeft een voorontwerp van een wetsvoorstel gepubliceerd dat als het wordt ingevoerd gevolgen zal hebben voor procederen binnen het ondernemingsrecht. Het wetsvoorstel beoogt de geschillenregeling, waar aandeelhouders op zijn aangewezen als zij willen uittreden of een andere aandeelhouder willen uitstoten, effectiever te maken. Dit wordt vormgegeven door de gronden voor toepassing van de geschillenregeling te verruimen en door partijen die een enquêteprocedure hebben doorlopen in staat te stellen aansluitend daarop (en voor dezelfde rechter) de geschillenregeling in te zetten.

Op dit moment is het nog zo dat die partijen na het doorlopen van de enquêteprocedure een nieuwe procedure moeten starten bij de rechtbank om uittreding of uitstoting te bewerkstelligen. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de voorwaarden die gelden voor de toegang tot de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders te verduidelijken. Partijen in de markt zijn door de Minister uitgenodigd om mee te denken over het wetsvoorstel.

Onze advocaten hebben een reactie op dit voorontwerp ingediend. Zij hebben daarbij aandacht besteed aan de wijzigingen die de geschillenregeling effectiever beogen te maken. 

"Wij zien de voorgestelde verruiming van de gronden voor toepassing van de geschillenregeling op sommige vlakken als een goede ontwikkeling die bijdraagt aan de effectiviteit van de geschillenregeling. Een deel van de gepresenteerde verruiming betreft feitelijk geen inhoudelijke wijziging ten opzichte van de huidige regeling. De mogelijkheid om de geschillenregeling bij de Ondernemingskamer in te zetten na het doorlopen van de enquêteprocedure zou wat ons betreft met meer waarborgen moeten worden omkleed”.

Dit is een Legal Update van Juliette Wareman en Sjoerd van Gils.

Download als pdf

                              

Specialist(en)