Voorstel nieuwe datum invoering Omgevingswet: 1 januari 2024

27-01-2023

Opnieuw is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Dit blijkt uit de Kamerbrief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) van 26 januari jl. De nieuwe datum van inwerkingtreding wordt – als het aan de minister ligt – 1 januari 2024.

De Kamerbrief rept met geen woord over de 'oude' datum van inwerkingtreding van 1 juli 2023, maar benadrukt dat de bestuurlijke partners en het bedrijfsleven een voorkeur hebben voor inwerkingtreding op 1 januari 2024.

Is dit dan het laatste uitstel?

Volgens de minister is er voldoende vertrouwen dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) technisch voldoende gereed is voor inwerkingtreding en dat ten minste zes maanden tijd wenselijk is om na een definitief besluit de nodige stappen te kunnen zetten in de voorbereiding.

Daarom legt de minister een ontwerp van het Koninklijk Besluit met de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2024 aan de Eerste en Tweede Kamer voor met het verzoek dit zo spoedig mogelijk te behandelen zodat snel zekerheid komt over de invoeringsdatum.

Wij houden u van de verdere ontwikkeling van de Omgevingswet op de hoogte.

Veel specifieke thema's over de Omgevingswet hebben wij in onze blogreeks 'Aftellen naar de Omgevingswet' uitgelicht. Heeft u de blogs gemist of wilt u nog een blog teruglezen? Bekijk dan onze blogpagina.

Dit is een Legal Update van Merel Holtkamp.

Download als pdf

Specialist(en)