Verlenging en uitbreiding van de fiscale coronamaatregelen voor ondernemingen

29-05-2020

In aanvulling op de diverse steunmaatregelen voor ZZP'ers, MKB-ondernemingen en grootbedrijven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen (zie de Legal Update van vandaag van mijn kantoorgenoot Linde van Dieren-Muller over de actuele coronamaatregelen voor ondernemingen), heeft het kabinet op 12 maart jl. enkele fiscale steunmaatregelen getroffen. Op 20 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd deze maatregelen te verlengen en/of uit te breiden. Op 28 mei 2020 heeft zij besloten om de maatregelen die in haar oorspronkelijke plannen zonder nader besluit voor 1 oktober 2020 zouden aflopen tot deze datum te verlengen. Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting van de huidige stand van zaken. Opmerking verdient dat het uitstelmaatregelen betreffen, de belastingschulden zullen uiteindelijk wel moeten worden voldaan.

Uitstel van betaling van belastingschulden

De mogelijkheid tot het doen van een uitstelverzoek voor betaling van bepaalde belastingschulden wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Een dergelijk uitstel kan voor drie maanden worden aangevraagd via een online formulier en voor een periode van langer dan drie maanden (tot zes maanden) per brief. Voor een uitstel van langer dan drie maanden gelden aanvullende eisen: ondernemingen moeten verklaren dat ze geen dividenden en bonussen gaan uitkeren en ook dat ze geen eigen aandelen zullen inkopen.
De inhoud van deze verklaring wordt nog nader uitgewerkt. Indien ondernemingen een verzoek tot uitstel voor een periode van langer dan drie maanden indienen en de totale belastingschuld inmiddels de
€ 20.000,- is gepasseerd, is tevens een verklaring van een derde deskundige vereist. Een derde deskundige (bijv. een externe accountant, belastingadviseur, consultant of brancheorganisatie) moet bij de aanvraag verklaren dat de onderneming werkelijk betalingsproblemen heeft, maar dat deze slechts van tijdelijke aard zijn en dat de onderneming verder gezond en levensvatbaar is.

Tevens is het voor vergunninghouders mogelijk om uitstel van betaling van de belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM) aan te vragen voor verkopen in de maanden mei, juni, juli en augustus 2020. Vergunninghouders zijn ondernemers die kentekens voor personenauto's en motorrijwielen aanvragen en de BPM per maand of kwartaal afdragen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan importeurs van voertuigen. De aanvraag kan voor het eerst worden ingediend wanneer de naheffingsaanslag voor het tijdvak mei 2020 is opgelegd (medio juli 2020).

Ook kan uitstel van betaling worden gevraagd voor betalingsverplichtingen op grond van de EU-douanewetgeving. Zo kunnen ondernemingen die goederen of diensten afnemen uit het buitenland tot 15 juni 2020 bij de Belastingdienst een aanvraag doen om de verschuldigde omzetbelasting, de accijnzen en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken over de maanden maart, april en mei 2020 later te voldoen.

Verlaging van belasting- en invorderingsrente

De op 23 maart 2020 ingevoerde tijdelijke verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% is verlengd tot 1 oktober 2020. Dit geldt ook voor de verlaging van de belastingrente naar 0,01%. De belastingrente bedraagt normaal 8% over de vennootschapsbelasting en 4% over andere belastingen.

IB-ondernemingen

De versoepeling van het urencriterium voor ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, of maatschap (IB-ondernemers) is verlengd tot 1 oktober 2020. IB-ondernemers moeten normaal gesproken minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan hun bedrijf of beroep

besteden om het recht op diverse fiscale aftrekposten te behouden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op deze aftrekposten verliezen als gevolg van de verminderde bedrijvigheid tijdens de coronacrisis, zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 1 oktober 2020 vanuit gaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed.

Voor IB-ondernemers is ook de periode waarin het tijdelijke uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd verlengd tot 1 oktober 2020. Kredietverstrekkers bieden klanten die lijden onder de gevolgen van de coronacrisis de mogelijkheid om voor maximaal zes maanden een betaalpauze aan te vragen. Normaliter moeten klanten met hypotheken waar een fiscale aflossingsverplichting voor geldt een betalingsachterstand die ontstaat in 2020 uiterlijk op 31 december 2021 voldoen. Deze regeling biedt hypotheekgevers de mogelijkheid om een achterstand uit te smeren over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden) met behoud van het recht op hypotheekaftrek.

BTW-vrijstellingen

De BTW-vrijstellingen bij de schenking van medische hulpgoederen en het uitlenen van zorgpersoneel worden ook verlengd tot 1 oktober 2020.

Indien de inhoud en/of de strekking van de fiscale steunmaatregelen voor ondernemers wederom wordt gewijzigd, zal een nieuwe Legal Update volgen. Voor meer informatie kan ook gebruik worden gemaakt van de informatie op de website van de Belastingdienst.

Dit is een Legal Update van Frank Nowee.

Download als pdf

Specialist(en)