Verbod op asbesthoudende dakbedekking

14-12-2018

Vastgoedeigenaren hebben er rekening mee te houden dat zogenoemde asbestdaken ná 2024 verboden zullen zijn.

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober 2018 ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten). De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 11 december 2018 het voorlopig verslag uitgebracht en thans wordt gewacht op de memorie van antwoord.

Indien deze beoogde wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd, dan wordt het mogelijk om middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) het verbod op asbestdaken in te voeren. Daartoe zal (ook) het Asbestverwijderingsbesluit gewijzigd dienen te worden. Door deze wijzigingen zal een verplichting opgelegd kunnen worden tot het actief verwijderen van zogenoemde asbestdaken. Het gaat dan om de toepassing van asbesthoudende producten die in contact staan met de buitenlucht. Het gaat alleen om dakbedekking.

Met het verbod op asbestdaken wil de overheid de hoeveelheid asbest in het leefklimaat verminderen. Als gevolg van verwering en onder invloed van weersomstandigheden, leiden asbestdaken tot een verspreiding van asbestvezels in het milieu. Indien een dak, waar asbest in is verwerkt, is verweerd en niet wordt vervangen (bijvoorbeeld omdat de functie van het dak door verwering niet direct wordt aangetast) kan asbest vrijkomen en in onze leefomgeving terechtkomen. Om die reden heeft de overheid besloten dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze moeten verwijderen. De (onderhoud)staat van het dak is daarbij niet relevant.

Op de website van de Rijksoverheid is een stappenplan “Wat moet ik doen bij asbest?” opgenomen. Daarbij is in ieder geval van belang dat voor het verwijderen van asbest een sloopmelding gedaan wordt en dat steeds gekeken wordt of het asbestmateriaal door u zelf verwijderd  mag worden of dat u daarvoor een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in moet schakelen.

Van de verdere ontwikkelingen in Den Haag houden wij u uiteraard op de hoogte.

Dit is een Legal Update van Petra klein Gunnewiek.

Download als pdf

Specialist(en)