Uitbreiding geboorteverlof voor partners

01-03-2018

In de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden de verlofmogelijkheden voor partners flink verruimd. Het voorstel beoogt het verschil in de duur van het verlof tussen ouders te verkleinen en zo meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Partners hebben vanaf 1 januari 2019 recht op een werkweek betaald verlof na de geboorte van hun kind. Dit verlof dienen zij binnen vier weken na de geboorte op te nemen. Momenteel hebben partners recht op twee dagen betaald verlof en drie dagen onbetaald verlof. Naast de uitbreiding van het betaald verlof hebben partners vanaf 1 juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte ook recht op vijf werkweken aanvullend verlof. Gedurende deze vijf werkweken is het mogelijk om van het UWV een uitkering te ontvangen ter hoogte van 70% van het loon (met een maximum). Koolmees heeft er bewust voor gekozen om de duur van het verlof in ‘werkweken’ uit te drukken, omdat een uitbreiding naar vijf dagen en vijf weken parttimers zou bevoordelen en fulltimers zou benadelen. In het wetsvoorstel is ook bepaald dat adoptie- of pleegouders recht hebben op zes in plaats van vier weken verlof. Tijdens dit verlof kunnen zij aanspraak maken op een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het loon (met een maximum). Het verlof kan worden opgenomen vanaf 4 weken voor de eerste dag dat het kind feitelijk in het gezin wordt opgenomen, tot 22 weken daarna.

De verruiming van het verlof is in lijn met de afspraken in het regeerakkoord. Het voorstel is op 21 februari 2018 gepresenteerd en op het internet gepubliceerd ter consultatie. Burgers en belangengroepen hebben tot 19 maart 2018 de tijd om op het voorstel te reageren.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)