Stikstof: Tijdelijk afzien van handhaving PAS-melders mag

28-02-2024

De Afdeling heeft in drie zaken van 28 februari 2024 geoordeeld dat de colleges van gedeputeerde staten van Utrecht en Overijssel tijdelijk mogen afzien van handhavend optreden tegen PAS-melders én onder welke omstandigheden. Dit is belangrijk voor de PAS-melders, die immers op grond van het vernietigde Programma Aanpak Stikstof investeringen hebben gedaan.

Niet-handhaven PAS-melders onder voorwaarden toegestaan

Volgens de Afdeling is het toegestaan om niet te handhaven tot medio 2025, mits goed wordt gemotiveerd dat er een redelijk evenwicht is tussen de (bedrijfs)belangen van PAS-melders aan de ene kant en het natuurbelang aan de andere kant. Dit vereist in ieder geval dat per casus wordt bekeken wat tot medio 2025 de gevolgen zijn voor de natuur, bij niet handhaven. Bij de belangenafweging kunnen provincies overigens natuurmaatregelen betrekken, zoals het Overijsselse bemestingsverbod. Die maatregelen moeten dan wel ook doorlopen tot medio 2025.

In de drie zaken van 28 februari (ECLI:NL:RVS:2024:844, ECLI:NL:RVS:2024:852 en ECLI:NL:RVS:2024:838) was besloten om niet te handhaven maar de Afdeling vindt dat die besluiten onvoldoende zijn gemotiveerd. Gedeputeerde staten moeten daarom nieuwe besluiten nemen en daarbij rekening houden met de uitspraken van vandaag. Voor deze en andere handhavingszaken tegen PAS-melders zijn deze uitspraken relevant, omdat de Afdeling bestuursrechtspraak uiteengezet heeft dat er ruimte is om tijdelijk af te zien van handhaving, én onder welke omstandigheden.

Heeft u vragen over deze uitspraken of over andere zaken rondom stikstof? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)