Stefan de Vrij eist schadevergoeding van zaakwaarnemer

23-02-2022

Afgelopen vrijdag diende de zaak die topvoetballer Stefan de Vrij had aangespannen tegen zijn voormalig zaakwaarnemer, Sports Entertainment Group ('SEG'). De Vrij vordert schadevergoeding van het bureau van zijn voormalig belangenbehartiger in het kader van zijn transfer van Lazio Roma naar Internazionale.

SEG heeft De Vrij sinds zijn eerste profcontract bij Feyenoord bijgestaan bij contractonderhandelingen met clubs. De crux van het geschil is dat De Vrij veronderstelde dat SEG hem vertegenwoordigde aan de onderhandelingstafel met zijn nieuwe club, terwijl SEG stelt dat zij juist exclusief optrad voor zijn volgende werkgever, Internazionale. De Italiaanse club betaalde SEG hiervoor naar verluidt een commissie van minimaal 7,5 miljoen euro, zonder medeweten van De Vrij. Voorwaarde zou zijn dat De Vrij niet meer dan 50 miljoen euro zou mogen verdienen. De Vrij tekende uiteindelijk een contract dat (zonder dat hij dat wist) aan die voorwaarde zou voldoen. De Vrij stelt daardoor schade te hebben geleden en vordert schadevergoeding van SEG.

Dit bericht geeft aanleiding om in deze Legal Update stil te staan bij de vraag hoe het zit met overeenkomsten tussen de speler en de intermediair – de moderne benaming van de FIFA voor zaakwaarnemers. Daarnaast zal worden ingegaan op de vraag of intermediairs mogen optreden voor zowel de club als de speler.

Regelgeving

Op 1 april 2015 zijn de FIFA Regulations on Working with Intermediairies ('RWWI') in werking getreden. Deze regelgeving bevat minimale bepalingen die de nationale voetbalbonden moeten implementeren.  In Nederland zijn de RWWI door de KNVB uitgewerkt in het Reglement Intermediairs. In het geval van geschillen tussen intermediairs onderling en tussen intermediairs en hun cliënten is de arbitragecommissie van de KNVB bevoegd om van de geschillen kennis te nemen. Dat is anders als een der partijen geen lid is van de KNVB of er überhaupt geen sprake van een getekende overeenkomst met de intermediair. Dat laatste is het geval in het onderhavig geschil. Daarom is relevant wat er in de Nederlandse wet staat over (mondelinge) overeenkomsten met intermediairs

Lastgeving en bemiddeling

De Nederlandse wet geeft twee kwalificaties voor overeenkomsten tussen voetballers, clubs en intermediairs: de lastgevings- en bemiddelingsovereenkomst. Een lastgevingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de lasthebber) zich verplicht om voor de andere partij (de lastgever) rechtshandelingen te verrichten. Daarnaast bestaat de bemiddelingsovereenkomst. Deze overeenkomst verplicht de opdrachtnemer om alleen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde te bemiddelen. In de praktijk blijkt dat voetballers niet altijd een overeenkomst op papier hebben met hun intermediair. Dat belet niet dat ook in zo'n geval sprake kan zijn van een (mondelinge) lastgevings- of bemiddelingsovereenkomst.

Optreden voor zowel club als speler

Zowel voor de lastgevings- als de bemiddelingsovereenkomst is het optreden voor zowel de speler als de club alleen toegestaan, als de rechtsverhouding tussen de speler en de club zo nauwkeurig vaststaat, dat er geen strijd bestaat tussen de belangen van beide partijen. Als dat tegenstrijdig belang wel aanwezig is, dan mag de lastnemer/bemiddelaar dus niet voor beide partijen optreden.

Het is dus niet onmogelijk dat een intermediair optreedt voor zowel de club als de speler. Belangrijk is dan om genoeg voorzorgsmaatregelen te treffen om een tegenstrijdig belang te voorkomen. Schriftelijke (!) toestemming van de speler is vereist. Het ligt daarom voor de hand om voorafgaand aan onderhandelingen met clubs de afspraken tussen de intermediair en de speler op papier vast te leggen.

Gevolg van tegenstrijdig belang

Als de intermediair als bemiddelaar voor beide partijen optreedt, ondanks dat er een tegenstrijdig belang tussen de betrokken partijen aanwezig is, dan bepaalt de wet dat de bemiddelaar geen recht heeft op een bemiddelingsvergoeding. Het ongeoorloofd dienen van zowel de club als de speler valt aan te merken als wanprestatie. De intermediair heeft in zo'n geen enkel recht op een vergoeding voor zijn diensten. Daarnaast kan de bemiddelaar onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de opdrachtgever heeft geleden.

De rechtbank Amsterdam doet op 6 april uitspraak. Te zijner tijd zullen wij u daar nader over berichten.

Dit is een Legal Update van het Petra klein Gunnewiek.

Download als pdf

Specialist(en)