Rentebenchmarktransitie: wees goed voorbereid!

02-12-2020

Op 25 november 2020 hebben de AFM en DNB een rapport gepubliceerd over rentebenchmarktransitie. Het rapport bevat onderzoeksresultaten over de status van de rentebenchmarktransitie bij diverse marktpartijen, zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Vorig jaar hebben de AFM en DNB financiële ondernemingen al opgeroepen om goed voorbereid te zijn op de overgang naar alternatieve rentebenchmarks. Ook wij schreven eerder een Legal Update over dit onderwerp.

IBORs versus alternatieve benchmarks

Wereldwijd vindt momenteel een rentebenchmarktransitie plaats van veelgebruikte referentierentes ("IBORs"), zoals EONIA en LIBOR, naar alternatieve benchmarks. IBORs voldoen niet meer aan de nieuwe eisen van de Benchmarkverordening ("BMR") en mogen vanaf 1 januari 2022 niet meer worden gehanteerd. Als gevolg van manipulatie van IBORs en het opdrogen van de liquiditeit in de markt voor financiering met IBORs, is de regelgeving rondom referentierentes aangepast. Financiële ondernemingen moeten hun contracten daarom overzetten naar alternatieve benchmarks. Alternatieve benchmarks verschillen per jurisdictie. Voorbeelden zijn €STR (opvolger van EONIA), SONIA en SOFR. Ook EURIBOR is, na enige hervorming, goedgekeurd onder de BMR.

Het rapport geeft aan dat vooral deposito's en syndicaat-leningen nog steeds zijn gekoppeld aan IBORs. Derivaten- en obligatiemarkten laten slechts een beperkte beweging zien in de richting van alternatieve benchmarks. 

Terugvalopties

In de situatie dat een gebruikte benchmark in de toekomst verdwijnt, moeten financiële ondernemingen zogenaamde terugvalopties in hun contracten opnemen. De AFM en DNB signaleren dat een groot aantal contracten onvoldoende terugvalopties bevat. Marktpartijen geven aan dat een standaardclausule ontbreekt en het per geval onderhandelen over terugvalopties financieel onwenselijk is. Verschillende werkgroepen van de International Swaps and Derivates Association (ISDA), de Loan Market Association (LMA) en de Europese Centrale Bank (ECB) ontwikkelen standaarden voor terugvalopties. Op 23 november 2020 heeft de ECB bijvoorbeeld twee consultaties gepubliceerd over terugvalopties gebaseerd op EURIBOR en €STR. Marktpartijen wachten deze ontwikkelingen af. De AFM en DNB roept hen daarentegen op om zelf initiatief te nemen. 

Mogelijke risico's 

De AFM en DNB geven aan dat een slechte voorbereiding op de transitie kan leiden tot operationele, juridische en financiële risico's. Een genoemd operationeel risico is het niet kunnen uitvoeren van (interne) berekeningen zoals het berekenen van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds. Een juridisch risico is bijvoorbeeld de noodzaak om te heronderhandelen over contracten (waaronder het opnemen van terugvalopties) onder tijdsdruk. 

Heeft u vragen over de transitie naar alternatieve benchmarks, bijvoorbeeld bij het opstellen van terugvalopties in contracten? Neem gerust contact met ons op. 

Dit is een Legal Update van Micky Peters.

Download als pdf

 

Specialist(en)