Procederen in het Engels: de oprichting van een Nederlands Commercial Court (NCC) en een Nederlands Commercial Court of Appeal (NCCA) per 1 januari 2019

10-01-2019

In mijn eerdere Legal Updates van 7 december 2018 en 11 december 2018 heb ik aangegeven dat de Eerste Kamer vorig jaar instemde met het wetsvoorstel voor de oprichting van een Netherlands Commercial Court en een Netherlands Commercial Court of Appeal. Dit wetsvoorstel heeft tot doel om in Nederland Engelstalige rechtspraak mogelijk te maken bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam.

De rechtspraak heeft bekend gemaakt dat het Netherlands Commercial Court en het Netherlands Commercial Court of Appeal op 1 januari 2019 hun deuren hebben geopend. Dat betekent dat het vanaf 1 januari 2019 mogelijk is om in internationale, zakelijke geschillen in het Engels te procederen indien partijen kiezen voor het Netherlands Commercial Court. De rechtspraak heeft een modelclausule opgesteld voor een forumkeuze. Deze clausule kunnen partijen hanteren wanneer zij hun geschil willen voorleggen aan het Netherlands Commercial Court.

Over de verdere ontwikkelingen van het Netherlands Commercial Court en het Netherlands Commercial Court of Appeal zullen wij u op de hoogte houden via onze Legal Updates.

Dit is een Legal Update van Sonja Kruisinga.

Download als pdf

Specialist(en)