Omgevingswet uitgesteld

02-04-2020

De Omgevingswet treedt niet in werking op 1 januari 2021. Dat blijkt uit de brief van minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer van 1 april jl.

De minister vindt het niet verantwoord om vast te houden aan de beoogde datum van 1 januari 2021. De huidige maatregelen rondom het coronavirus hebben namelijk een grote impact op de implementatieopgave. Daar komt bij dat er nog grote stappen moeten worden gezet voordat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) goed werkt. Ook andere ontwikkelingen zoals vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en voortgang van de behandeling van de wetgeving, maken dat de gestelde termijn niet haalbaar is. 

Er wordt ondertussen wel doorgewerkt aan de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet, aldus de minister. Het gaat dus om uitstel en niet om afstel. De minister zal overleggen met de bestuurlijke partners of inwerkingtreding van de Omgevingswet verantwoord is, aan de hand van drie criteria: 1) de mate van stabiliteit van de wetgeving, 2) voortgang op het DSO en 3) voortgang van de implementatie bij de bevoegde gezagen.

De komende drie maanden geeft de minister maandelijks informatie over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Wij houden u, mede aan de hand hiervan, op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

 

Specialist(en)