Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024

14-03-2023

Vijf keer is de Omgevingswet uitgesteld, maar vanaf vandaag gaat de praktijk aftellen naar een definitieve inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. De Eerste Kamer stemde vandaag, dinsdag 14 maart 2023, namelijk in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen.

Over deze inwerkingtredingsdatum is voorafgaand aan de stemming van vandaag een hoop gezegd en nog meer gewaarschuwd. Onder meer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitte haar zorgen aan de Eerste Kamer in een 'position paper' over de Omgevingswet. Met name wat betreft het Digitale Stelsel Omgevingswet ("het DSO") bestaan zorgen of het DSO bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet dusdanig functioneert, dat de rechtsbescherming voor rechtzoekenden en de rechtszekerheid bij omgevingsplannen voldoende is gewaarborgd.

Tijdens de stemming in de Eerste Kamer is door voorstanders aangegeven dat de 'praktijk' – ondanks alle kritiek – gebaat is bij duidelijkheid en inwerkingtreding per 1 januari 2024 daarom wenselijk is. Op deze manier heeft de praktijk 'voldoende tijd' om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Onze specialisten van het team Omgevingsrecht publiceren in de aanloop naar de Omgevingswet iedere maand een blog waarin een specifiek thema over de Omgevingswet wordt uitgelicht. U leest wat er allemaal verandert en waar u nu al rekening mee kunt houden. Maandelijks bundelen wij dit blogbericht, aangevuld met relevante Legal Updates en afleveringen van onze tweewekelijkse juridische podcast Licht op Legal, in de Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet? Schrijft u zich dan in voor onze maandelijkse Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'.

Dit is een Legal Update van Merel Holtkamp en Reimer Helder.

Download als pdf

Specialist(en)