Omgevingswet toch niet controversieel, nu graag duidelijkheid over 1 januari 2022

18-02-2021

Het stof is neergedaald: zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer heeft de (invoering van de) Omgevingswet niet controversieel verklaard. De verwarring hierover kwam door een foutje van D66 in de Tweede Kamer.

Dit betekent dat er – voordat een nieuw kabinet aantreedt – een besluit kan worden genomen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De tijd begint dan ook te dringen. Duidelijkheid is waar de praktijk nu behoefte aan heeft: treedt de wet op 1 januari 2022 in werking of komt er toch verder uitstel?

De Eerste Kamer bespreekt (pas) op 2 maart de 'actuele stand van zaken' rond de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De senatoren staan voor een duivels dilemma. Door niet op korte termijn duidelijkheid te bieden, dreigt de Eerste Kamer te verergeren wat het zegt te willen voorkomen: chaos in de uitvoering.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling van de Omgevingswet.

Dit is een Legal Update van Merel Holtkamp.

Download als pdf

Specialist(en)