Kamervragen over (uitstel) Omgevingswet beantwoord

14-05-2020

Minister Ollongren heeft op 12 mei jl. verschillende Kamervragen beantwoord over de Omgevingswet en de uitgestelde inwerkingtreding daarvan, die begin april van dit jaar werd aangekondigd.

Uit haar brief blijkt dat er nog geen nieuwe datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
In de tweede helft van mei van dit jaar overlegt de minister met bestuurlijke partners over een nieuwe datum. Vervolgens is het streven van het kabinet om na het zomerreces een ontwerp van het inwerkingstredings-Koninklijk Besluit te bespreken (waarin de datum van inwerkingtreding is opgenomen).

Daarnaast geeft de minister aan dat het uitstel waarschijnlijk ook gevolgen heeft voor de eerder gestelde deadlines voor het opstellen van de omgevingsvisie voor 1 januari 2024 en voor het opstellen van het omgevingsplan voor 1 januari 2029. Hierover wordt overlegd met de VNG.

Ook gaat de minister uitgebreid in op kritische vragen over het DSO, en hoe dat goed getest kan worden met de huidige situatie rondom het coronavirus. De minister verwacht dat het basisniveau DSO in 2020 tijdig kan worden opgeleverd.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)