Huurdeal tussen brancheorganisaties even rust voor winkeliers

30-03-2020

De coronacrisis leidt voor veel retailers tot acute liquiditeitsproblemen. Om de eerste klappen op te vangen, hebben Detailhandel Nederland, de NRW en verhuurders IVBN, de NRW, Vastgoed Belang en de VGO, een akkoord bereikt over enkele brancherichtlijnen. Dit kleurt de gedachte hoe men met elkaar wil omgaan in deze tijd van crisis. De afspraken komen op het volgende neer:

  • Kwartaalhuur Q2 (ingaande per 1 april) wordt omgezet in maandhuur;
  • Retailers krijgen – waar mogelijk – uitstel van huurbetaling van 1 april tot 20 april;
  • Verstuurde huurfacturen, worden niet geïncasseerd tot 20 april;
  • Tijdens crisismaanden worden geen boetes en/of rente gerekend over uitgestelde huurbetalingen;
  • Tot eind april bestaat voor retailers de mogelijkheid om de exploitatieverplichting op te schorten, in onderling overleg;
  • De regeling geldt niet voor retailers zonder substantiële omzetdaling (> 25 %). 

Van belang is om op te merken dat deze afspraak niet bindend is. Het is een oproep aan de aangesloten leden van de brancheverenigingen om zich hieraan te houden. Het echte maatwerk moet worden gevonden in onderhandelingen tussen verhuurder en huurder zelf. Maar deze gedragslijn maakt duidelijk dat de gevolgen van de coronacrisis ook door vastgoedpartijen wordt gezien als een gezamenlijk probleem waarbij oplossingen in overleg moeten (kunnen) worden gevonden.

Dit is een Legal Update van Hans van Noort.

Download als pdf

Specialist(en)