Hoge Raad: werkgever heeft geen regresrecht voor pensioenpremie

22-11-2019

De Hoge Raad heeft zich op 15 november 2019 uitgesproken over de (prejudiciƫle) vraag of de pensioenpremie die een werkgever gedurende arbeidsongeschiktheid van een werknemer afdraagt, valt onder het loonbegrip van artikel 6:107a BW en of hiervoor regres kan worden genomen op de aansprakelijke partij.

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer dient de werkgever op grond van artikel 7:629 BW gedurende de eerste twee ziektejaren het loon aan de werknemer door te betalen. Indien er een partij is die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld in het geval van letsel na een verkeersongeval, biedt artikel 6:107a BW de werkgever de mogelijkheid om deze kosten op de aansprakelijke partij te verhalen. Dit regresrecht van de werkgever wordt beperkt door het 'civiele plafond', zijnde het bedrag waarvoor de aansprakelijke partij jegens de werknemer aansprakelijk zou zijn indien er geen loondoorbetalingsverplichting zou bestaan.

De Hoge Raad beantwoordt de vraag of de pensioenpremie valt onder het loonbegrip van artikel 6:107a BW gedeeltelijk bevestigend, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het werknemersgedeelte en het werkgeversgedeelte van de afdracht. Het deel dat door de werkgever wordt ingehouden op het salaris van de werknemer, het werknemersgedeelte, valt onder het loonbegrip van artikel 6:107a BW. Dit geldt niet voor het gedeelte dat door de werkgever zelf wordt afgedragen (het werkgeversgedeelte).

Hoewel het werknemersgedeelte van de pensioenpremie dus onder het loonbegrip van artikel 6:107a BW valt, oordeelt de Hoge Raad dat de werkgever ook hiervoor geen verhaalsrecht heeft op de aansprakelijke partij. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak en met het oog op eenvoudige toepassing van de wet in de praktijk, concludeert de Hoge Raad dat er enkel een verhaalsrecht bestaat voor de werkgever ten aanzien van hetgeen hij netto aan de werknemer uitbetaalt. Het werknemersgedeelte van de pensioenpremie behoort tot het brutoloon en is dus niet vatbaar voor regres.

De werkgever heeft dus geen verhaalsrecht op de aansprakelijke partij voor afgedragen pensioenpremie, ongeacht of het de afdracht betreft die direct op het loon is ingehouden.

Dit is een Legal Update van het team Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)