Hof Den Bosch: Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is ernstig verwijtbaar

29-02-2024

In 2024 is (seksueel) grensoverschrijdend gedrag nog steeds een actueel onderwerp. Er zijn dit jaar al meerdere rechterlijke uitspraken geweest over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In deze Legal Update bespreken Anne Haverkort en Priscilla de Leede een recente uitspraak van het Hof Den Bosch.

Ontslag wegens seksueel grensoverschrijdend gedag

In deze zaak gaat het over een medewerker bij een thuiszorgorganisatie. Bij de thuiszorgorganisatie loopt een stagiaire al enige tijd stage. Het valt de stagebegeleidster vervolgens op dat de stagiaire zich anders gedraagt dan anders. Ze is stil en teruggetrokken volgens de stagebegeleidster. Na doorvragen van de stagebegeleidster vertelt de stagiaire over een voorval waarbij de medewerker tijdens een autorit vanaf een cliëntbezoek handtastelijk is geworden. De stagebegeleidster meldt dit bij de leidinggevende, waarna de stagiaire een verklaring over het voorval aflegt en de werkgever een onderzoek start. Zoals vaker in zaken over grensoverschrijdend gedrag, is een complicerende factor dat er geen getuigen aanwezig waren. De werkgever vindt de verklaring van de stagiaire overtuigend en vraagt ontbinding bij de kantonrechter. 

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van de medewerker wegens ernstig verwijtbaar handelen. De medewerker krijgt geen transitievergoeding en de arbeidsovereenkomst wordt direct beëindigd. 

Het hof oordeelt dat de arbeidsovereenkomst terecht door de kantonrechter is ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen van de medewerker, namelijk het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het hof hecht belang aan de ernst van de gedragingen, het aanhoudende karakter daarvan, het overtreden van de gedragsregels van de werkgever en het bagatelliseren van de gedragingen door de medewerker. Ook wijst het hof op de voorbeeldfunctie van de ervaren medewerker. De stelling van de medewerker dat de stagiaire hem een hak wilde zetten, vindt het hof niet geloofwaardig. De stagiaire heeft de melding niet op eigen initiatief gedaan, maar pas nadat zij door haar stagebegeleidster was bevraagd. Ook was haar verklaring zeer gedetailleerd en kwam deze overeen met hetgeen zij aan haar stagebegeleidster en aan haar moeder had verteld. Ook in situaties waar er geen directe getuigen zijn, kan een werkgever afhankelijk van de omstandigheden dus besluiten om maatregelen te nemen.

Hoe gaat u als werkgever om met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?

Werkgevers moeten (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in hun bedrijf zoveel als mogelijk voorkomen. Het opstellen van gedragsregels en het voorlichten van werknemers kan hieraan bijdragen. Als de werkgever toch een melding ontvangt van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dient adequaat te worden gehandeld. Eerder deelden wij de 'Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer' van Mariëtte Hamer. Dit is een praktisch hulpmiddel voor werkgevers in de aanpak van meldingen. 

Heeft u vragen over een specifieke melding? Of heeft u andere vragen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Bekijk dan onze themapagina of neem contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Priscilla de Leede. 

Download als pdf

Specialist(en)