Het regeerakkoord: wat kunnen werkgevers verwachten?

16-12-2021

Gisteren hebben de regeringspartijen het regeerakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" gepresenteerd. Hierin staat dat de regeringspartijen het eerder verschenen rapport van de commissie Regulering van Werk (de "commissie Borstlap") en het hoofdstuk “Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen” uit het eerdere SER-advies als leidraad nemen voor de inrichting van de arbeidsmarkt. Over dit SER advies schreven wij eerder een Legal Update.

Wat kunnen werkgevers verwachten de komende periode?

 • Het is (opnieuw) de bedoeling van de regeringspartijen om de verschillen tussen vast en flex te verkleinen. Volgens de regeringspartijen zijn nu te veel mensen afhankelijk van tijdelijke contracten. Voor de voorgestelde maatregelen wordt in het regeerakkoord verwezen naar het eerdere SER-advies.
   
 • Er wordt extra geld uitgetrokken om de impact van doorbetaling tijdens ziekte te beperken voor het MKB. Daarnaast zal de re-integratie bij ziekte in het tweede jaar zich gaan richten op het zogenaamde tweede spoor.
   
 • Het minimumloon wordt (stapsgewijs) verhoogd.
   
 • Er komt meer duidelijkheid over de inzet van zzp'ers. De webmodule wordt verder uitgewerkt en er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
   
 • Er wordt ingezet op begeleiding van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk en op permanente bijscholing.
   
 • Tot slot wordt ingezet op gelijke kansen op de arbeidsmarkt, onder andere door een uitbreiding van het betaalde ouderschapsverlof in navolging op het wetsvoorstel waarover wij in een eerdere Legal Update al berichtten.

Kortom: er staan de nodige ontwikkelingen op stapel. Wij zullen u hierover de komende periode blijven informeren via onze Legal Updates en via onze webinars zoals de iura actua en de Masterclass Arbeidsrecht.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)