Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

15-10-2021

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof zal op 2 augustus 2022 inwerking treden. In een eerdere Legal Update gingen wij al in op het huidige geboorteverlof en het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. In deze Legal Update bespreken wij wat er verandert.

Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof?

Op dit moment kunnen beide ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Over deze verlofuren bestaat op dit moment geen wettelijk recht op loon of een uitkering.

Per 2 augustus 2022 worden de eerste 9 weken (van de 26 weken) ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald door het UWV, namelijk tot 50% van het salaris (voor zover dat niet meer bedraagt dan het maximumdagloon). Voorwaarde is wel dat deze 9 weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Ouders die voor de invoering van de wet een kind hebben gekregen, kunnen ook een beroep doen op het gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlof, mits en voor zover hun kind op het moment dat de wet ingaat jonger is dan 1 jaar en voor zover er nog recht op ouderschapsverlof bestaat.

Ouderschapsverlof is onder voorwaarden ook aan de orde bij adoptie- of pleegouderschap. Deze ouders krijgen ook recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Het gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlof komt bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en de 6 weken (aanvullend) geboorteverlof voor de partner.

Verhoging loondoorbetalingspercentage van 50% naar 70%?

Tegelijkertijd met de instemming met het wetsvoorstel is in de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om het loondoorbetalingspercentage van 50% te verhogen naar 70%. Het is aan het volgende kabinet om hierover te beslissen.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten.

Download als pdf

Specialist(en)