Betaald in plaats van onbetaald ouderschapsverlof?

05-11-2020

De afgelopen jaren zijn de verlofmogelijkheden voor partners uitgebreid om meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de eerste periode na de geboorte vaak bepalend is voor de verdeling van arbeid en zorgtaken.

Door een recente wetswijziging hebben partners langer recht op (deels) betaald geboorteverlof. Daarnaast kunnen beide ouders - onbetaald - ouderschapsverlof opnemen. Op grond van een Europese Richtlijn moet Nederland nu binnen twee jaar opnieuw een wetswijziging doorvoeren. Het wordt namelijk verplicht om ook een deel van het ouderschapsverlof (deels) betaald te laten zijn.

In deze Legal Update wordt ingegaan op het huidige geboorteverlof en het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof:

Geboorteverlof en aanvullend verlof

Per 1 juli 2019 hebben partners op grond van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) recht op één werkweek betaald geboorteverlof. Sinds 1 juli 2020 is het recht op geboorteverlof uitgebreid. Sindsdien hebben partners - naast een werkweek betaald geboorteverlof - in het eerste half jaar na de geboorte recht op vijf werkweken aanvullend verlof. Bij het aanvullend verlof kan bij het UWV een uitkering worden aangevraagd. Deze uitkering is 70% van het loon waarbij het maximumloon afgerond € 4.846 bruto per maand bedraagt bij een fulltime dienstverband. Dit betekent een maximale uitkering van afgerond € 3.392 bruto.

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof voorziet erin dat 9 van de in totaal 26 weken deels worden uitbetaald. Het gaat om een betaling van 50% van het loon (en rekening houdend met het maximum dagloon dus om een uitkering van afgerond ten hoogste € 2.423 bruto bij een fulltime dienstverband).

In de Richtlijn staat dat het recht op betaald ouderschapsverlof uiterlijk op 2 augustus 2022 moet zijn gerealiseerd. Het UWV heeft ruim de tijd nodig om nieuwe wetgeving te verwerken. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer daarom gevraagd het wetsvoorstel zo snel mogelijk in behandeling te nemen.  

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)