Gemeenten zijn vanaf 1 juli niet meer verplicht om (digitale) bestemmingsplannen en beheersverordeningen te actualiseren

04-07-2018

De wetgever geeft gemeenten de ruimte om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Bij besluit van 22 juni jl. is namelijk de inwerkingtreding van de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen bepaald op 1 juli 2018.

Vanaf afgelopen zondag is daarmee voor bestemmingsplannen waarvan in ieder geval een PDF-versie raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl niet meer artikel 3.1, tweede, vierde en vijfde lid, van de Wro van toepassing. Dit betekent dat niet elke tien jaar een nieuw bestemmingsplan (of een besluit tot verlenging) hoeft te worden vastgesteld én dat de legessanctie (vanaf 1 juli) voor die plannen vervalt.

Voor gemeenten is het daarom wel heel aantrekkelijk te onderzoeken of er nog bestemmingsplannen (of beheersverordeningen) gelden die nog niet digitaal raadpleegbaar zijn en zo ja, deze alsnog zo snel mogelijk beschikbaar te stellen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit is een Legal Update van Merel Holtkamp.

download als pdf

Specialist(en)