Einde NOW en terugkeer Werktijdverkorting

19-10-2021

De NOW-regeling is per 1 oktober 2021 geëindigd. Werkgevers hadden tot en met 30 september 2021 de mogelijkheid om bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Sindsdien kunnen werkgevers weer gebruik maken van de Regeling Werktijdverkorting ('WTV'). 

Einde steunpakket wegens de Coronacrisis 

Toen het coronavirus in februari 2020 Nederland bereikte, werd al snel duidelijk dat de overheid banen en inkomens moest beschermen. Daarom werd op 17 maart 2020 een economisch noodpakket aangekondigd (zie hierover onze eerdere Legal Update). Eén van de steunmaatregelen was de NOW. Aan dit noodpakket is per 1 oktober 2021 een einde gekomen. 

Terugkeer Regeling Werktijdverkorting 

Met het introduceren van het noodpakket werd de WTV stopgezet, omdat deze niet uitvoerbaar bleek (zie hierover de Legal Update die wij destijds schreven). Per 1 oktober 2021 kunnen werkgevers weer gebruik maken van de WTV. 

De WTV is – zo volgt uit de Beleidsregel ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 – bedoeld voor situaties waarbij voor "werknemers of groepen van werknemers, indien gedurende ten minste 2 kalenderweken en gedurende ten hoogste 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan de werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend". Bekende voorbeelden van omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemingsrisico worden gerekend zijn brand of blikseminslag. 

Gevolgen van corona(maatregelen) behoren tot het normale ondernemersrisico

In beantwoording op Kamervragen over de terugkeer van de WTV stelde demissionair minister Koolmees nadrukkelijk dat corona-gerelateerde omstandigheden inmiddels behoren tot het normale ondernemingsrisico, zulks "gelet op de structurele aard van de fase waarin de pandemie zich bevindt". De WTV zal in beginsel dus geen oplossing bieden voor werkgevers die te kampen hebben met een vermindering in bedrijvigheid wegens corona(maatregelen).

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten.

Download als pdf

Specialist(en)