Eerste Kamer overstag: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen!

15-05-2019

Op 14 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2021 – tegelijkertijd met de Omgevingswet – in werking treedt. De wijze waarop en door wie wordt getoetst aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012 gaan op de schop, daarnaast wijzigt de wet het Burgerlijk Wetboek met als doel de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever ten opzichte van bouwers te verbeteren.

Een uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de indruk moet worden weggenomen dat het bevoegd gezag (gemeenten) verantwoordelijkheid dragen voor de bouwkwaliteit door hun rol bij de vergunningverlening en toezicht op de naleving: bouwpartijen zijn zelf verantwoordelijk. Er vindt in het nieuwe stelsel geen preventieve controle meer plaats van een bouwaanvraag aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012 door de gemeente. In plaats daarvan dient een bouwer een onafhankelijke (private) ‘kwaliteitsborger’ in te schakelen die dient te controleren dat de werkzaamheden zó worden uitgevoerd dat aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.

Nu het wetsvoorstel is aangenomen en daarmee duidelijk is dat de stelselherziening zal doorgaan, moet er nog veel werk worden verzet om op tijd klaar te zijn voor de invoering daarvan. De VNG heeft voor gemeenten al aangekondigd een collectief ondersteuningsprogramma op te zetten.

Dit is een Legal Update van Merel Holtkamp.

Download als pdf

Specialist(en)